košík je prázdný
PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost NÁŘADÍ CL s.r.o. si klade za cíl chránit osobní údaje, které jste se s ní rozhodli sdílet. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje způsob shromažďování a používání údajů na webu http://enaradi.eu („web“). Přístupem na web vyjadřujete souhlas se způsobem shromažďování a použití informací, který je popsán v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.
Shromažďování vašich osobních údajů
Společnost NÁŘADÍ CL s.r.o. vás může požádat o informace, které identifikují vaši osobu (osobní údaje) nebo umožňují společnosti NÁŘADÍ CL s.r.o. kontaktovat vás kvůli poskytnutí služby nebo provedení transakce, o kterou jste požádali. Mezi osobními údaji, které shromažďujeme, mohou být jméno, titul, název společnosti nebo organizace, pracovní e-mail, pracovní telefon, pracovní nebo domácí adresa.
Web může také shromažďovat určité informace o vaší návštěvě, jako je například název poskytovatele internetových služeb a IP adresa, z níž se připojujete k internetu, datum a čas vašeho přístupu na web, stránky, které při návštěvě webu otevřete, a internetová adresa webového serveru, ze které jste přešli na náš web. Tyto informace slouží k vylepšování webu, analýze trendů a správě webu. Je tak možné sdílet znalosti a informace o produktech společnosti NÁŘADÍ CL s.r.o. a souvisejících technologiích.
Použití vašich osobních údajů
Vaše osobní údaje shromážděné společností NÁŘADÍ CL s.r.o. mohou být použity pro tyto účely:
provozování webu a poskytování služeb nebo provádění transakcí, které jste si vyžádali nebo které jste autorizovali;
poskytování efektivnějších zákaznických služeb;
vylepšování webu;
vylepšování souvisejících produktů a služeb společnosti NÁŘADÍ CL s.r.o.;
usnadnění používání webu vyloučením opakovaného zadávání stejných informací nebo úprava webu podle vašich konkrétních potřeb a zájmů;
poskytování konzistentnějšího prostředí při komunikaci se společností NÁŘADÍ CL s.r.o. (informace shromážděné stránkami http://enaradi.eu mohou být kombinovány s informacemi shromážděnými jinými službami společnosti NÁŘADÍ CL s.r.o.);
poskytování důležitých informací o používaném produktu nebo službě včetně důležitých aktualizací a upozornění;
poskytování informací o jiných produktech a službách společnosti NÁŘADÍ CL s.r.o. a
sdílení informací s partnery společnosti NÁŘADÍ CL s.r.o., aby vám mohli zasílat informace o svých produktech a službách;
sdílení dat o návštěvách webu s anonymními demografickými informacemi pro výzkumné účely, aby bylo možné poskytovat relevantnější obsah;
s vašim svolením – sloučení informací o návštěvách webu s vašimi osobními údaji kvůli poskytování individuálního obsahu (pokud nebudete souhlasit, společnost NÁŘADÍ CL s.r.o. vám neposkytne individuální službu a nespojí vaše osobní údaje s daty o návštěvě stránek);
úpravy odkazů nebo podobných technologií pro sledování odkazů v e-mailech, na které kliknete, když se přihlásíte k odběru informačního bulletinu nebo souhlasíte se zasíláním propagačních e-mailů; spojení těchto informací s vašimi osobními údaji kvůli poskytování přesněji zaměřených e-mailových sdělení nebo informací o nákupech (každé e-mailové sdělení obsahuje odkaz pro zrušení odběru, pomocí kterého můžete zrušit zasílání tohoto typu sdělení);
sdělování osobních informací v případě, že je to vyžadováno zákonem nebo v dobré víře, že je takový krok nutný pro (a) splnění podmínek zákona nebo vyhovění při právních sporech týkajících se společnosti NÁŘADÍ CL s.r.o. nebo webu; (b) ochranu a obranu práv nebo majetku společnosti NÁŘADÍ CL s.r.o. a její rodiny webů; (c) postup v nouzové situaci kvůli ochraně bezpečnosti zaměstnanců nebo zástupců společnosti NÁŘADÍ CL s.r.o., uživatelů produktů nebo služeb společnosti NÁŘADÍ CL s.r.o. nebo veřejnosti.
Osobní údaje shromažďované na webu mohou být ukládány a zpracovávány v jakékoli zemi, ve které společnost NÁŘADÍ CL s.r.o. nebo její partneři, pobočky nebo zástupci provozují svá zařízení, a vy používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s přenosem údajů mimo vaši zemi. Společnost NÁŘADÍ CL s.r.o. dodržuje zákony a nařízení týkající se jejím prostřednictvím shromažďovaných, používaných, přenášených a uchovávaných dat.

Kontrola vašich osobních údajů
Kromě toho, jak je popsáno v tomto prohlášení, osobní údaje, které poskytnete na webu, nebudou bez vašeho svolení sdíleny mimo společnost NÁŘADÍ CL s.r.o. a její kontrolované pobočky a partnery. Jak je popsáno v následující sekci, máte přístup ke svým osobním údajům a můžete si vybrat, jak chcete být kontaktováni.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů a možnosti vybrané na webu nemusí platit pro osobní údaje, které jste společnosti NÁŘADÍ CL s.r.o. poskytli v souvislosti s jinými, zvlášť provozovanými produkty nebo službami společnosti NÁŘADÍ CL s.r.o.
Z webu http://enaradi.eu mohou být rozesílány pravidelné e-maily informující o technickém servisu a bezpečnostních otázkách souvisejících s vyžádaným produktem nebo službou nebo potvrzující vaši žádost o produkt nebo službu. U některých služeb nabízených na webu http://enaradi.eu je kontakt se zákazníkem nedílnou součástí fungování. Odběr těchto sdělení nelze zrušit, protože jsou považována za zásadní součást služeb, které jste si vybrali.

Bezpečnost vašich osobních údajů
Společnost NÁŘADÍ CL s.r.o. si klade za cíl chránit vaše osobní údaje. Společnost NÁŘADÍ CL s.r.o. využívá řadu bezpečnostních technologií a procedur, kterými chrání osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. NÁŘADÍ CL s.r.o. například uchovává vaše osobní údaje na počítačových serverech s omezeným přístupem, které se nacházejí v kontrolovaných prostorách. Pokud společnost NÁŘADÍ CL s.r.o. přenáší citlivé osobní údaje (například číslo kreditní karty) přes internet, chrání je pomocí šifrování, které nabízí například protokol Secure Socket Layer (SSL).

Ochrana osobních údajů dětí

Stránky http://enaradi.eu jsou určeny pro všechny věkové skupiny a neshromažďují vědomě osobní údaje od dětí.

Používání souborů cookie
Společnost NÁŘADÍ CL s.r.o. používá na tomto webu soubory cookie pro zajištění integrity registračního procesu a přizpůsobení webu jednotlivým uživatelům. Soubor cookie je malý textový soubor, který umísťuje webový server na pevný disk uživatele, který ale nelze použít ke spuštění programů nebo přenosu virů do počítače. Spolu se soubory cookie mohou být na webu používány webové majáky nebo značky akcí. Tato technologie slouží k sestavování souhrnných statistik o používání webu http://enaradi.eu, například počtu návštěvníků, kteří klikli na klíčové prvky (jako jsou odkazy nebo grafika) na stránkách webu http://enaradi.eu, blogu nebo v informačním bulletinu. Souhrnné statistiky stránek můžeme sdílet s partnerskými společnostmi. Soubory cookie můžete přijmout nebo odmítnout. Většina webových prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá, ale obvykle je lze změnou nastavení prohlížeče odmítnout. Pokud soubory cookie odmítnete, pravděpodobně nebudete moci využívat všechny interaktivní funkce webu.
Uplatnění tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů
Pokud máte otázky ohledně tohoto prohlášení, obraťte se na společnost NÁŘADÍ CL s.r.o.
Společnost NÁŘADÍ CL s.r.o. může toto prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizovat. Na faktické změny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vás společnost NÁŘADÍ CL s.r.o. upozorní umístěním viditelného oznámení na domovskou stránku webu nebo přímým zasláním oznámení. Společnost NÁŘADÍ CL s.r.o. vám doporučuje pravidelnou kontrolu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, abyste měli aktuální informace o způsobu shromažďování a ochrany vašich osobních údajů. Dalším používáním služby vyjadřujete souhlas s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů a případnými aktualizacemi.
Kontaktní údaje
Společnost NÁŘADÍ CL s.r.o. vítá vaše poznámky k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud si myslíte, že se společnost NÁŘADÍ CL s.r.o. tímto prohlášením o ochraně osobních údajů neřídí, obraťte se na nás elektronicky nebo poštou (adresa je uvedena níže) a společnost NÁŘADÍ CL s.r.o. vynaloží přiměřené úsilí na to, aby rychle odhalila a napravila problém.
NÁŘADÍ CL s.r.o.
Jestřebí 158
471 61 Jestřebí

e-mail :